Asociace turistických oddílů mládeže

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM) je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví.

Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je více než 9.500 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost. Asociace TOM se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje vlastenectví, aktivní občanství, úctu k demokratickým tradicím našeho státu. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k Listine práv a svobod.

Asociace spolupracuje s partnerskými spolky, zejména s organizacemi dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. Asociace TOM je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží. Tuto certifikaci spolek získal již popáté, na období 2016 - 2020.

Asociace TOM je fungující spolek s více než pětadvacetiletou tradicí od roku 1991. Má jednoduchou organizační strukturu : ústředí - oddíl, bez byrokratických mezičlánků. Peníze i informace tečou z ústředí přímom oddílům, ústředí se snaží poskytovat našim TOM rychlý a všestranný servis. Oddíly mají velkou míru svobody. Vedle několika základních povinností - registrace, včasného a korektního vyúčtování zprostředkovaných státních dotací, naplnění zakladních článků stanov a základního poslání spolku - je zcela na oddílech, jakou činnost vyvíjejí.

Tomíci mohou využívat šestnáct asociačních základen, většinou velmi levných a dobře vybavených chat a chalup, čtyřikrát za rok si přečíst časopis Tomík, účastnit se sněmů, školení, letních táborových škol. Ústředí TOM vydává metodické materiály, táborové hry.

Tomíci spolupracují kromě spolků z České rady dětí a mládeže také s Klubem českých turistů, historickou organizací, která pečuje o všestranný rozvoj turistiky v českých zemích již 130 let.

 

Významné akce Asociace TOM v roce 2019

 

5.1.2019                      Pochod Třikrálová Okoř, Okoř, Roztoky, Veleslavín

19.1.2019                    36. Uzlařská regata Středisko volného času, Ostrava

duben 2019                 Divadelní festival Cimrman by se divil, Česká Lípa

březen - květen 2019  Noční běh pro Světlušku, Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Jihlava

1.-2.6.2019                  Turnaj v softballu a lagori - Lagori CUP, Ostrava - Zábřeh

2.-11.8.2019                37. letní sraz tomíků - Chodov u Karlových Varů, Krušné hory

srpen 2019                  Letní táborová škola na Polaně ve Vsetínských vrších

září 2019                     Sraz oddílů zaměřených na turistiku, Bítovský mlýn, TOM BVÚ

září 2019                     Sbírkové dny pro Světlušku

 

 

odkaz na vlastní webové stránky Asociace TOM      www.a-tom.cz