Asociace TOM

Asociace turistických oddílů mládeže sdružuje turistické oddíly mládeže Klubu českých turistů dle Stanov KČT. Asociace TOM byla založena v roce 1991 na ustavujícím sněmu vedoucích v Hradci Králové.

Asociace TOM zajišťuje metodický servis, vydává časopis Tomík, pořádá akce pro oddíly, zajišťuje školení vedoucích TOM, cvičitelů turistiky mládeže, hlavních vedoucích táborů ( akreditované MŠMT ) a rozděluje oddílům dotace, určené na podporu činnosti dětí a mládeže. Asociace TOM má navázané kontakty na obdobné organizace v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku. Oddíly se zúčastňují společných akcí u nás i v zahraničí. Asociace TOM je zakládajícím členem České rady dětí a mládeže, která zastřešuje všechny významné dětské organizace. Oddíly Asociace TOM jsou ve všech krajích České republiky. Oddílů je 254 a "tomíků" je 8.639.

 

odkaz na vlastní webové stránky Asociace TOM      www.a-tom.cz