Tomíci v kraji.

Od roku 2017 nemusí být všechny oddíly TOM registrovány v KČT. I přesto v klubových řadách zůstalo v našem kraji ve 12 odborech 33 oddílů se 1.571 členy. I přes tento pokles v počtu registrovaných tomíků zůstavá MS oblast největší líhní tomíků s 34% tomíků z celého KČT. Všechny oddíly mají pestrou činnost, pořádají schůzky v klubovnách, víkendové výpravy po celý rok, letní i zimní tábory, expedice a další akce. Některé oddíly jezdí na výlety na kolech nebo jezdí na lodích. Oddíly mají své vedoucí, kteří jsou zodpovědni za svěřené děti a kteří připravují program nejen pro děti, ale i pro mládež v oddílech.

 

Sponzoři mladých členů KČT, Asociace turistických oddílů mládeže v Moravskoslezském kraji :

 

 

Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM připravuje řadu společných akcí, určených nejen tomíkům, ale všem dětem a dětským organizacím. V roce 2018 to jsou tyto akce :

13.1.2018

50. Zimní sraz TOM na Ostravici (MS krajská rada) , je též významnou akcí KČT

 

20.1.2018

35. Uzlařská regata v Ostravě (MS krajská rada)

 

24.3.2018

20. Festival Harryho Moučky, Ostrava-Přívoz (TOM BVÚ Ostrava)

 

21.4.2018

19. Otevírání Ondřejnických studánek (TOM Divočáci Frýdlatnt)

 

2.6.2018

15. Hlučínský pasák (TOM )

 

21.-23.9.2018

69. Sraz oddílů, zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě (TOM BVÚ Ostrava)

 

22.12.2018

26. Vánoční orientační běh (TOM Čmoudík Ostrava)

 

 

 

 

 

 

Tomíci v našem kraji pořádají Krajský pohár v Turistickém závodě. Skládá se ze tří otevřených závodů, poslední z nich je zároveň Mistrovstvím Moravskoslezského kraje. Tomíci z našeho kraje patří do republikové špičky a získali několik mistrovských titulů.

 

Vzdělávací aktivity pro Tomíky zajišťuje Rada vzdělávání Asociace TOM, která připravila několik vzdělávacích aktivit určených pro vedoucí, vedoucí tábora a instruktory.

 

Podrobné informace o akcích tomíků jsou postupně uveřejňovány na stránce krajské rady www.tomici-msk.cz a podrobnosti o turistických závodech na stránce www.turisticky-zavod.cz

 

Seznam oddílů TOM v Moravskoslezském kraji a kontakty na vedoucí oddílů v souboru ......... seznam oddílů TOM v MS kraji.xlsx (16493)