Členství v KČT


Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se Stanovami KČT a kdo se přihlásí do některého ze základních článků - odborů KČT. Člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši stanovují ústředí, oblast a odbor.

 

 

  • Slevy na ubytování

Na základě předloženého průkazu KČT  je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území České republiky a na chatách v Rakousku, Německu, Slovensku - více informací na www.eurobeds.cz

 

  • Časopis Turista

Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné.  Vychází dvanáct čísel ročně ( z toho dvě dvoučíslí ) - více na www.kct.cz/cms/casopis-turista

 

  • Mapy KČT

Každý člen s platným členským průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20% z běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru v Praze, u vybraných regionálních distributorů a na oblasním sekretariátě v Ostravě. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu.

 

  • Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

 

 

 

  • Slevy na dopravu

KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení kilometrické banky Českých drah. Slevy na IN karty poskytují přímo České dráhy při zakoupení IN karty na pokladně ČD. Více informací je uvedeno ve slevovém katalogu EUROBEDS 2014.

 

Přihláška do Klubu českých turistů ....... Přihláška KČT.pdf (2107699)