Programová rada


Programová rada KČT, oblasti Moravskoslezské

 

Programová rada je poradním orgánem oblastního výboru KČT. Její důležitost spočívá v tom, že ovlivňuje vlastní turistickou činnost. K tomu ustavuje sekce druhů turistiky, které detailněji řeší problematiku aktivit, akcí a přesunů. Pomocí "metodicky" připravených akcí a dalšími formami usiluje o zvyšování kvality turistických akcí. Sekce jsou napojeny na systém sekcí KČT ústředí, což zabezpečuje výměnu zkušeností a jednotný postup v republikovém měřítku.

 

Garanti sekcí KČT, oblasti Moravskoslezské

 

Sekce pěší turistiky :   Josef Drozdek

Sekce cyklo turistiky :   Dr. Ing. Jan Břuska

Sekce lyžařské turistiky :   Milada Brachňáková

Sekce vodní turistiky :   Ing. Miroslava Górecká, PhDr. František Vyhňák

Sekce vysokohorské turistiky :   neobsazena - hledáme nové zájemce o práci v sekci

Sekce ochrany přírody :   Jan Blizňák  ( CHKO Beskydy )

Sekce historie ( vlastivědná ) :   Mgr. Jan Sládek, Jan Blizňák

Sekce rodinné turistiky :   neobsazena - hledáme nové zájemce o práci v sekci

Sekce zdravotně postižených :   Ludmila Grossmannová

Sekce moto turistiky :   neobsazena

Sekce IVV a OTO :   Mgr. Jitka Musilová

Sekce hipoturistiky :   Alice Hovjacká