Oblastní turistické odznaky


Oblastní turistický odznak Beskydy

 

Podmínky plnění OTO Beskydy :

1. Navštívit 30 ze 42 míst uvedených v záznamníku.

2. Návštěvu potvrdit předepsaným způsobem, a to originálním otiskem razítka navštíveného místa. V místech bez možnosti získat razítko opisem turistické orientace s uvedením data návštěvy. Rovněž je možno doložit vstupenku (např. Valašské muzeum v přírodě).

3. Uchazeči o získání záznamníků podnikají tuto činnost na vlastní náklady, nebezpečí a jsou povinni dbát zásad ochrany přírody.

4. Doba plnění záznamníku je neomezená.

5. Do plnění odznaku se mohou zapojit organizovaní i neorganizovaní turisté.

6. Záznamník k oblastnímu turistickému odznaku Beskydy je možno získat osobně na sekretariátu KČT, oblast Moravskoslezská za částku 60,- Kč nebo také poštou po úhradě ceny záznamníku a za předem zaplacené poštovné. Lze objednat e-mailem : kct.msk@email.cz

7. Po splnění podmínek předloží uchazeč o OTO Beskydy vyplněný záznamník ke kontrole osobně nebo jej zašle poštou. Odznak obdrží zdarma. Při zasílání poštou je uchazeč povinen uhradit patřičné poštovní poplatky (viz. bod 6.)

8. Získaný odznak se započítává do plnění odznaku Českomoravský turista v územním celku Morava.

9. Kontaktní místo                 KČT, oblast Moravskoslezská

                                              Na Mýtě 1556 / 10

                                              700 30   Ostrava - Jih, Hrabůvka

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Oblastní turistický odznak Ostravsko


Podmínky plnění OTO Ostravsko :

1. Navštívit - 5 povinných míst

                   - 20 dalších míst

2. Návštěvu potvrdit předepsaným způsobem, a to originálním otiskem razítka navštíveného místa. V místech bez možnosti získat razítko opisem turistické orientace s uvedením data návštěvy. Rovněž je možno doložit vstupenku (např. ZOO Ostrava). Některá místa potvrdit způsobem uvedeným v textu záznamníku.

3. Uchazeč o získání záznamníku podnikají tuto činnost na vlastní náklady, nebezpečí a jsou povinni dbát zásad ochrany přírody.

4. Doba plnění záznamníku není omezená.

5. Do plnění odznaku se mohou zapojit organizovaní i neorganizovaní turisté.

6. Záznamník je možno získat osobně na sekretariátu KČT, oblast Moravskoslezská za částku 75,- Kč nebo také poštou po úhradě ceny záznamníku a za předem zaplacené poštovné(nebo zaslání obálky se známkou patřičné hodnoty). Záznamník lze objednat e-mailem : kct.msk@email.cz 

7. Po splnění podmínek předloží uchazeč o OTO Ostravsko vyplěný záznamník ke kontrole osobně nebo jej pošle poštou. Odznak obdrží zdarma. Při zasílání poštou je uchazeč povinen uhradit patřičné poštovní poplatky (viz. bod 6.)

8. Získaný odznak se započítává do plnění odznaku Českomoravský turista v územním celku Morava.

9. Kontaktní místo :            KČT, oblast Moravskoslezská

                                           Na Mýtě 1556 / 10

                                           700 30   Ostrava - Jih, Hrabůvka