Podmínky a členství v KČT

Chcete se stát členem KČT? Víte, jaké plynou výhody z členství?

Níže naleznete odpovědi na tyto otázky.

Podmínky a typy členství

Členy Klubu českých turistů se stáváme vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Přihlášky dětí (do 15 let věku) podává jeden z rodičů nebo zákonný zástupce. Výjimkou je rodinné členství, kdy je členský příspěvek hrazen tzv. rodinnou známkou, kde plátce rodinné známky podává "přihlášky" všech členů. U neplaticích členů rodiny se navíc k podpisu uvede číslo průkazu KČT plátce rodinné známky.

Zaplacením členských příspěvků na běžný rok se stáváme členy KČT do 31. ledna následujícího roku. Pokud do této doby není členství obnoveno, po tomto datu členství zaniká. Pokud dojde k úhradě členského příspěvku až po 31.1. běžného roku, jde o vznik nového členství. V takovém případě je potřebné znovu vyplnit přihlášku.

Podmínkou členství je dodržování stanov.

Členství v KČT se skládá

- příspěvek pro ústředí

- příspěvek pro oblast

- příspěvek pro odbor

Vymezení základních pojmů

Junior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 25 let nebo nižšího.

Senior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího.

Dospělý - nepatří věkově do kategorie junior či senior.

Rodina - max. 2 osoby nad 25 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě nebo vnouče do 25 let.

Zdravotně postižený (dále jen ZdP) - člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod.

Strukturované členství - člen si může při úhradě členských příspěvků stanovit jeden ze tří stupňů členských výhod a podle tohoto stupně se určuje výše členských příspěvků.

ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ- tento stupeň je určen všem zájemcům, kteří chtějí být členy ale nevyužívají, nebo nechtějí využívat členské bonusy. Sleva je jen na akce KČT, Sphere a úrazové pojištění.

AKTIV- pro všechny členy, kteří chtějí využívat bonusy. Nabízí také slevy na dopravu, mapy KČT, EUROBEDS, nákup v e-shopu KČT, slevy na ubytování apod.

PATRIOT- určeno pro podporovatele klubu. Kromě výše uvedených výhod může zahrnovat i další bonusy např. poukázku na mapu KČT apod.

Výše členského příspěvku pro ústředí

Typ členství
Jinior
Dospělý
Senior
ZdP
RZ člen
ZR nositel
A-TOM junior
A-TOM dospělý
Řazení
Základní
100
150
100
100
0
300
20
20
3
Aktiv
200
300
200
200
0
600
50
50
2
Patriot
1400
1600
1400
1400
0
1800
1400
1400
1

Výše členského příspěvku pro oblast Moravskoslezskou

Typ členství
Junior
Dospělý
Senior
ZdP
RZ člen
RZ nositel
A-TOM junior
A-TOM dospělý
Oblast Moravskoslezská
70
100
70
70
0
190
20
20

Výše členského příspěvku pro oblast Moravskoslezskou + ústředí

Typ členství
Junior
Dospělý
Senior
ZdP
RZ člen
RZ nositel
A-TOM junior
A-TOM dospělý
Pořadí
Základní
170
250
170
170
0
490
40
40
3
Aktiv
270
400
270
270
0
790
70
70
2
Patriot
1470
1700
1470
1470
0
1990
1420
1420
1
Stezka Českem.JPG

 
Stezka Českem