top of page

Podmínky a členství v KČT

Chcete se stát členem KČT? Víte, jaké plynou výhody z členství?

Níže naleznete odpovědi na tyto otázky.

Podmínky a typy členství

Členy Klubu českých turistů se stáváme vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Přihlášky dětí (do 15 let věku) podává jeden z rodičů nebo zákonný zástupce. Výjimkou je rodinné členství, kdy je členský příspěvek hrazen tzv. rodinnou známkou, kde plátce rodinné známky podává "přihlášky" všech členů. U neplaticích členů rodiny se navíc k podpisu uvede číslo průkazu KČT plátce rodinné známky.

Zaplacením členských příspěvků na běžný rok se stáváme členy KČT do 31. ledna následujícího roku. Pokud do této doby není členství obnoveno, po tomto datu členství zaniká. Pokud dojde k úhradě členského příspěvku až po 31.1. běžného roku, jde o vznik nového členství. V takovém případě je potřebné znovu vyplnit přihlášku.

Podmínkou členství je dodržování stanov.

Členství v KČT se skládá

- příspěvek pro ústředí

- příspěvek pro oblast

- příspěvek pro odbor

Vymezení základních pojmů

Dítě - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 18 let nebo nižšího.

 

Junior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 19 - 26 let nebo nižšího.

Senior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího.

Dospělý - nepatří věkově do kategorie junior či senior v aktuálním roce dosáhne věku 27 - 60 let.

Rodina - max. 2 osoby nad 26 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě nebo vnouče do 18 let.

Zdravotně postižený (dále jen ZdP) - člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod.

Členské příspěvky pro rok 2024 - ke stažení ZDE

Rodinná známka pro rok 2024 - ke stažení ZDE

bottom of page