Podmínky a členství v KČT

Chcete se stát členem KČT? Víte, jaké plynou výhody z členství?

Níže naleznete odpovědi na tyto otázky.

Podmínky a typy členství

Členy Klubu českých turistů se stáváme vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Přihlášky dětí (do 15 let věku) podává jeden z rodičů nebo zákonný zástupce. Výjimkou je rodinné členství, kdy je členský příspěvek hrazen tzv. rodinnou známkou, kde plátce rodinné známky podává "přihlášky" všech členů. U neplaticích členů rodiny se navíc k podpisu uvede číslo průkazu KČT plátce rodinné známky.

Zaplacením členských příspěvků na běžný rok se stáváme členy KČT do 31. ledna následujícího roku. Pokud do této doby není členství obnoveno, po tomto datu členství zaniká. Pokud dojde k úhradě členského příspěvku až po 31.1. běžného roku, jde o vznik nového členství. V takovém případě je potřebné znovu vyplnit přihlášku.

Podmínkou členství je dodržování stanov.

Členství v KČT se skládá

- příspěvek pro ústředí

- příspěvek pro oblast

- příspěvek pro odbor

Vymezení základních pojmů

Junior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 25 let nebo nižšího.

Senior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího.

Dospělý - nepatří věkově do kategorie junior či senior.

Rodina - max. 2 osoby nad 25 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě nebo vnouče do 25 let.

Zdravotně postižený (dále jen ZdP) - člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod.

Strukturované členství - člen si může při úhradě členských příspěvků stanovit jeden ze tří stupňů členských výhod a podle tohoto stupně se určuje výše členských příspěvků.

Základní členství - tento stupeň je nastaven pro stávající i nové členy, pokud se nerozhodnou pro některý z vyšších stupňů.

Rozšířené členství - spojeno s objednáním časopisu Turista a dalšími výhodami. Při rozšířeném členství zůstávají zachovány všechny výhody základního členství.

TOP členství - nejvyšší stupeň členských výhod, přičemž všechny výhody nižších stupňů jsou zachovány.

Výše členského příspěvku pro ústředí

Výše členského příspěvku pro oblast Moravskoslezskou

Výše členského příspěvku pro oblast Moravskoslezskou + ústředí

Prašivá 1.JPG

 

PRAŠIVÁ 100 LET

 

Novinky KČT

KČT, oblast Moravskoslezská

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava Jih - Hrabůvka

Tel: 596 134 975

kct.msk@email.cz

©2019, KČT oblast Moravskoslezská

  • Black Facebook Icon