Podmínky a členství v KČT

Chcete se stát členem KČT? Víte, jaké plynou výhody z členství?

Níže naleznete odpovědi na tyto otázky.

Podmínky a typy členství

Členy Klubu českých turistů se stáváme vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Přihlášky dětí (do 15 let věku) podává jeden z rodičů nebo zákonný zástupce. Výjimkou je rodinné členství, kdy je členský příspěvek hrazen tzv. rodinnou známkou, kde plátce rodinné známky podává "přihlášky" všech členů. U neplaticích členů rodiny se navíc k podpisu uvede číslo průkazu KČT plátce rodinné známky.

Zaplacením členských příspěvků na běžný rok se stáváme členy KČT do 31. ledna následujícího roku. Pokud do této doby není členství obnoveno, po tomto datu členství zaniká. Pokud dojde k úhradě členského příspěvku až po 31.1. běžného roku, jde o vznik nového členství. V takovém případě je potřebné znovu vyplnit přihlášku.

Podmínkou členství je dodržování stanov.

Členství v KČT se skládá

- příspěvek pro ústředí

- příspěvek pro oblast

- příspěvek pro odbor

Vymezení základních pojmů

Junior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 25 let nebo nižšího.

Senior - člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího.

Dospělý - nepatří věkově do kategorie junior či senior.

Rodina - max. 2 osoby nad 25 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě nebo vnouče do 25 let.

Zdravotně postižený (dále jen ZdP) - člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod.

Strukturované členství - člen si může při úhradě členských příspěvků stanovit jeden ze tří stupňů členských výhod a podle tohoto stupně se určuje výše členských příspěvků.

Základní členství - tento stupeň je nastaven pro stávající i nové členy, pokud se nerozhodnou pro některý z vyšších stupňů.

Rozšířené členství - spojeno s objednáním časopisu Turista a dalšími výhodami. Při rozšířeném členství zůstávají zachovány všechny výhody základního členství.

TOP členství - nejvyšší stupeň členských výhod, přičemž všechny výhody nižších stupňů jsou zachovány.

Výše členského příspěvku pro ústředí

Typ členství
Jinior
Dospělý
Senior
ZdP
RZ člen
ZR nositel
A-TOM junior
A-TOM dospělý
Řazení
TOP
1270
1380
1310
1310
0
1480
1230
1230
3
Rozšířené
490
550
490
490
0
700
420
420
2
Základní
90
150
90
90
0
300
20
20
1

Výše členského příspěvku pro oblast Moravskoslezskou

Typ členství
Junior
Dospělý
Senior
ZdP
RZ člen
RZ nositel
A-TOM junior
A-TOM dospělý
Oblast Moravskoslezská
70
100
70
70
0
190
20
20

Výše členského příspěvku pro oblast Moravskoslezskou + ústředí

Typ členství
Junior
Dospělý
Senior
ZdP
RZ člen
RZ nositel
A-TOM junior
A-TOM dospělý
Pořadí
TOP
1340
1480
1380
1380
0
1670
1250
1250
3
Rozšířené
560
650
560
560
0
890
440
440
2
Základní
160
250
160
160
0
490
40
40
1
Prašivá 1.JPG

 

PRAŠIVÁ 100 LET