top of page

Co přinesla "desetiletá kolečka" turistických jubileí?

IMG_8388.JPG

V létě roku 2000 jsme se vraceli z oslavy 100 let chaty Češka koča pod Grintovcem ve slovinských Alpách. Oslava, kterou připravila Planinska zveza Slovenije, nás tak nadchla, že při zpáteční cestě jsme začali spřádat plány oslav 80 let beskydské chaty Prašivá.

Od této akce uplynulo dvacet let a do dnešních dní jsme uskutečnili oslavy 36 jubileí dalších chat, akcí a osobností v Moravskoslezském kraji. Pro úplnost: v Beskydech je 44 více či méně „historických“ chat. 19 jich nenávratně zmizelo. Proto je potřeba jejich jubilea, společnou problematiku provozu, údržby či financování a potřebu záchrany připomínat. Všechny jsou stíhány podobnými těžkostmi a KČT se různými způsoby týkaly i dnes dotýkají. Nekriticky si myslíme, že se jedná o české, potažmo evropské kulturní dědictví.

Při studiu historie každé z chat vystoupí do popředí osobnosti, které v minulosti organizovaly, podporovaly a prováděly jejich výstavbu. A byli to vedle stavařských odborníků také činovníci KČT (KČST). Usilovali o jejich výstavbu, i když často byla doba složitá. Jejich osudy jsme zdokumentovali, 8 z nich jsme na našich oslavách odhalili pamětní desky a 14 osobností jsme zařadili do Síně slávy české turistiky. Tyto skutečnosti jsou zásluhou sekce historie.

Bílý Kříž 2.jpg

Od této akce uplynulo dvacet let a do dnešních dní jsme uskutečnili oslavy 36 jubileí dalších chat, akcí a osobností v Moravskoslezském kraji. Pro úplnost: v Beskydech je 44 více či méně „historických“ chat. 19 jich nenávratně zmizelo. Proto je potřeba jejich jubilea, společnou problematiku provozu, údržby či financování a potřebu záchrany připomínat. Všechny jsou stíhány podobnými těžkostmi a KČT se různými způsoby týkaly i dnes dotýkají. Nekriticky si myslíme, že se jedná o české, potažmo evropské kulturní dědictví.

Při studiu historie každé z chat vystoupí do popředí osobnosti, které v minulosti organizovaly, podporovaly a prováděly jejich výstavbu. A byli to vedle stavařských odborníků také činovníci KČT (KČST). Usilovali o jejich výstavbu, i když často byla doba složitá. Jejich osudy jsme zdokumentovali, 8 z nich jsme na našich oslavách odhalili pamětní desky a 14 osobností jsme zařadili do Síně slávy české turistiky. Tyto skutečnosti jsou zásluhou sekce historie.

V červenci 2010 jsme se znovu vydali do Slovinska na oslavu 110 let chaty Češka koča. „Desetileté kolečko“ oslav jubileí bylo zakončeno 28. 9. 2010 oslavou 110 let turistiky na Bílém Kříži. Deset let uplynulo rychle, ale slíbili jsme si, že dlouhodobá akce bude pokračovat dalším „desetiletým kolečkem“.

Co tedy „kolečka“ oslav přinesla? Připomenutí historie chat a turistiky v Beskydech. Spolupráci s chataři. Potěšitelný zájem starostů a starostek obecních úřadů. Tisk, rozhlas a televize bývají u toho. Navázali jsme spolupráci se sousedními spolky – s Pohorskou jednotou Radhošť, PTTS, což jsou Poláci žijící v ČR a s příhraničními odbory KST z Čadce a okolí. Na každé akci nám pro dobrou náladu hrají zdejší folklorní soubory – ochotně zahrají, zazpívají, a turisté většinou s nimi. Sběratelské předměty k těmto akcím už vytvořily pěknou ucelenou sbírku: pamětní listy, jubilejní placky a sborníčky se zpracovanou historií. Přínosem je i vybudování výhledových míst s panoramatickou mapou na Švarné Hance a na Gírové v roce 2007, které turistům slouží dodnes. Se slovinskými hosty z Češke koči jsme u chaty Prašivá zasadili lípu přátelství. Věhlas oslav přivádí na akce „jubileí“ stovky – v součtu již tisíce – turistů, občanů i vzácných hostů. Můžeme říci, že „kolečka“ oslav přinesla dost. Třeba i to, že se o KČT v kraji a Beskydech ví.

Po 20 letech končíme pořádání těchto oslav. Dostatečně jsme poučili odbory KČT a zejména majitele a nájemce chat. Předáváme tedy aktivity k připomínání historie turistiky do jejich rukou.

Závěrečná oslava dvacetiletého cyklu „Jubilea turistiky“ vyvrcholila 27. 9. 2020. Připomněli jsme si 120 let organizovaných aktivit v oblasti Bílého Kříže. Proběhla jak jinak, než turistikou na celém hřebeni beskydského Gruně. Název „gruň“ pochází z rumunského „grui“, v překladu návrší, stráň chrastím porostlá anebo příkrá stráň a často se tak označují kopce v pásu od rumunského Banátu přes Karpaty, Javorníky Beskydy až po Halič a Ukrajinu. Na naše území se výraz dostal v 16. století s valašskou kolonizací. Náš gruň se nachází v obci Staré Hamry, hřeben se táhne od horské osady Gruň k Bílému Kříži (Charbulák, Švarná Hanka, Bílý Kříž, Sulov, Daněk, Kysuce), mezi masivem Lysé hory a hranicí se Slovenskem ve slezské části Moravskoslezských Beskyd, nazývané Zadní hory. Tato hřebenová trasa není náročná, má malé převýšení, a když natrefíte na dobrou viditelnost, naskytnou se vám odtud nádherné výhledy např. na Malou Fatru, Chočské vrchy a Nízké a Vysoké Tatry.

Akce se stala také vzpomínkou na Honzu Sládka (… 2020), který byl nadšeným badatelem a dokumentátorem historie turistiky v Moravskoslezském kraji – zejména v Beskydech, ale především byl organizátorem všech akcí pořádaných v rámci tohoto „dvacetiletého kolečka“.

 

 

Text: Mgr. Jan Sládek, r. 2019, upravila Bc. Renata Kotalová

DSC07372.JPG

 
Krajský sraz turistů 28. 9. 2024
 

bottom of page