KČT, oblast Moravskoslezská vznikla v roce 2003. Díky přechodu na krajské správní uspořádání státu bylo potřeba změnit i organizaci KČT. Nejprve proběhla 2.2.2003 ustavující konference, na které došlo ke spojení KČT oblasti Beskydy, Slezsko a části oblasti Jeseníky v jedinou oblast Moravskoslezskou. S malým odstupem pak proběhla ukončující konference KČT oblasti Slezsko (1.3.2003) a KČT oblasti Beskydy (8.3.2003).

Stezka Českem.JPG

 
Stezka Českem