top of page

Historie turistiky v KČT, oblasti Moravskoslezské

Zde bude stručně uvedeno cosi o historii turistiky v oblasti MSK.

Síň slávy moravskoslezské turistiky

Do síně slávy moravskoslezské (beskydské) turistiky bylo do r. 2018 uvedeno celkem 32 osobností, kteří se významným způsobem podíleli na rozvoji turistiky, především v Beskydech.

Apoštolové české turistiky v našem kraji

Apoštolové - 12 učedníků, kteří následovali Ježíše Krista. Za apoštoly turistiky můžeme považovat šiřitele nových myšlenek.

bottom of page