top of page

Projekty

Kromě údržby a obnovy turistického značení a péče o turistické chaty se Klub českých turistů podílí rovněž na tvorbě doprovodné turistické infrastruktury. Jsou jimi např. informační cedule a objekty drobného inventáře.

Vrchol Lyse hory 2019 - pracujeme na nov

Revitalizace vrcholu Lysé hory

Technická rada KČT se rozhodla ve spolupráci s chatařem řešit neutěšený stav mobiliáře na Lysé hoře a také vzhled vrcholu samotného. V průběhu roku 2019 podal KČT žádost o grant nadaci Radegast lidem a obdržel v rámci I. etapy revitalizace vrcholu Lysé hory příspěvek 350.000,--Kč.  Z větší části financí (300.000,-- Kč) budou na vyhlídkových místech vrcholu instalovány nové stojany s výhledovými mapami, několik nových laviček  a také bude obnoveno zábradlí v místech, kde je nežádoucí zkracování cest. Zbývající finanční prostředky získané jako bonus hlasováním veřejnosti může použít sekretariát KČT pro vlastní potřebu organizace. 

Na podzim 2019 se již začalo pracovat na II. etapě revitalizace vrcholu, který by měl obsáhnout zkulturnění vlastního vrcholu (zdevastovaný povrch vrcholu, přístupové cesty, případně další mobiliář). Na této etapě bude KČT úzce spolupracovat s Moravskoslezským krajem a CHKO Beskydy.    

Velké poděkování patří Pivovaru Radegast (Plzeňským Prazdroj) za pravidelnou finanční podporu a také Moravskoslezskému kraji za tvorbu architektonického řešení a koordinaci II. etapy.

Chata Skalka Mosty u Jablunkova

V průběhu posledních let vyvstala naléhavá potřeba řešit zastaralé čištění odpadních vod na chatě Skalka, na které jsou spoluvlastníci Klub českých turistů a Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská. V závěru roku 2019 finišuje projektová příprava a inženýrská činnost tak, aby nejpozději v průběhu roku 2020 mohly proběhnout vlastní práce s instalací nové ČOV  (čistírny odpadních vod). I v tomto případě patří velké díky pivovaru Radegast, který v rámci  projektu Radegast lidem poskytl Spolku Skalka Mosty u Jablunkova příspěvek 300.000,--Kč na  řešení odpadového hospodářství. Celkové očekávané náklady se budou pohybovat v částce cca 0,5 mil Kč. 

DSC07372.JPG

 
Krajský sraz turistů 28. 9. 2024
 

bottom of page