top of page

Spolek Skalka - činnost v r. 2019 - 2020

1.

V roce 2019 Spolek Skalka (ve spolupráci se spoluvlastníky turistické chaty - Klubem českých turistů a obcí Mosty u Jablunkova) se přihlásil do Grantového programu Plzeňského Prazdroje – Výzva Radegast Lidem s projektem: Rekonstrukce hospodaření s odpadními vodami na turistické chatě Skalka.

Cílem projektu byla zásadní rekonstrukce vodního odpadového hospodářství na turistické chatě Skalka v Mostech u Jablunkova. Jelikož stávající systém nevyhovoval současným normám a zákonům a bez rychlé nápravy by hrozilo uzavření této chaty, která je velmi oblíbená a která je významným společenským místem v regionu Jablunkovska a Česko-slovenského pomezí.

Na tento projekt jsme získali 300 000 Kč. Projekt realizovala firma GONAP a celkové náklady projektu byly 511 664 Kč. Částka 211 664 Kč byla dofinancována ostatními spoluvlastníky chaty Skalka dle procentních podílů. Zemní práce byly započaty na jaře v roce 2020. Projekt byl dokončen počátkem září (včetně uvedení do provozu a kolaudace).

 

2.

 

V roce 2020 Spolek Skalka zorganizoval brigádu na vyčistění prostoru, kde se nachází vodní jímání pitné vody pro chatu Skalka, rovněž bylo provedeno nové oplocení tohoto jímání. Při této činnosti členové Spolku rovněž pomohli s přípravou kůlů pro značení přístupové turistické cesty na Skalku z Mostů u Jablunkova (červené značení), zbylé kůly byly použity na značení trasy z Dolní Lomné (žlutá značka).

 

3.

 

V roce 2020 se Spolek Skalka opětovně přihlásil do Grantového programu Plzeňského Prazdroje – Výzva Radegast Lidem s projektem: Dešťovka pro Skalku. Na tento projekt jsme dostali 250 000 Kč. Pokud to počasí dovolí, chtěli bychom zahájit stavební práce ještě v tomto roce. O výsledcích budeme informovat.

 

Antonín Kufa, Spolek Skalka Mosty u Jablunkova, 10.10.2020

Program Radegast lidem pomáhá zušlechťovat okolí Nošovic. O projektu se dozvíte více na níže uvedeném odkaze.

bottom of page