Historie Klubu českých turistů


Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní - velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být členy KČT. 

 

Dnes Klub českých turistů sdružuje na 40 000 turistů po celé České republice.

 

Klub českých turistů byl založen 11. června roku 1888 z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st. ( předseda Národní jednoty Pošumavské ), Františkem Čížkem ( předseda Národní jednoty Severočeské ) a architektem Vratislavem Pasovským . Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka, ten plnil úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubu se moc nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na první valné hromadě KČT v lednu 1889.

 

a jak to bylo dále .....  podrobně na   www.kct.cz/cms/historie-kct


Osobnosti ze síně slávy české turistiky - Moravskoslezský kraj

 

odkaz na soubor  Sin slavy 2014 msk.pdf (2 MB)

Síň slávy MSK 2017.docx (294138)


Síň slávy beskydské turistiky 

 

Jména osobností na této stránce jsou jména činovníků, kteří se zasloužili o rozvoj turistiky v Beskydech v dávných letech, sahající mnohdy až do doby před ustavením turistických spolků, ale zejména při jejich činnosti od doby vzniku spolků. Je to již 126 let od vzniku Klubu českých turistů. Při tomto výročí si zaslouží být vzpomenuti. Jedná se tedy o

Síň slávy beskydské turistiky

Z uvedeného ( i chybějícího ) je zřejmé kolik čeká ještě práce při mapování činnosti našich předchůdců. Seznam není zdaleka úplný, jenom je třeba dále vyhledávat a doplňovat. Neobsahuje jména osobností Pohorské jednoty Radhošť a také jména polské a německé turistiky v Beskydech,

 

Apoštolové české turistiky  v kraji

Apoštolové - 12 učedníků Krista, šiřitelé křesťanství.... Zde hlasatelé nových ideí

 

Augustin Peter, MUDr. z Frýdku

Viktor ( Vítězslav ) Vantuch, tkadlec z Frýdku

František Sláma, JUDr. z Těšína

Jan Evangelista Ježíšek, farář, rodák z Žermanic

Xx Konvalinka, státní návladní

Jan Kordač, JUDr., advokát

Bedřich Šimeček, soudce

Blandina Čížková, novinářka v Těšíně a Frýdku

Jan Evangelista Tagliafero, farář, Borová pod Lysou horou

Angelus Lubojacký, páter

Věnceslav Hrubý, poslanec